Co warto wiedzieć o ubezpieczeniach komunikacyjnych

28 marca 2022

W Polsce zarejestrowanych jest wiele milionów samochodów. Większość gospodarstw domowych dysponuje przynajmniej jednym własnym środkiem transportu. Samochód może służyć zarówno do poruszania się po mieście, jak i do długich wyjazdów wakacyjnych. Oprócz regularnych przeglądów i napraw trzeba zapewnić odpowiednią formę ubezpieczenia auta. Polisy takie oferuje Aviva, czyli jedna z najbardziej popularnych firm ubezpieczeniowych w naszym kraju.

Ubezpieczenie OC

Podstawową formą ochrony jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jest to obowiązkowa polisa dla wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie OC chroni przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń na drodze. Odszkodowanie jest wypłacane z OC osoby uznanej za sprawcę wypadku lub kolizji. W zakres ochrony wchodzą zarówno uszkodzenia pojazdów, jak i uszkodzenia ciała osoby poszkodowanej. Trzeba jednak pamiętać, że polisa odpowiedzialności cywilnej nie chroni pojazdu osoby ubezpieczonej. Jeżeli kierowca jest sprawcą zdarzenia, może ubiegać się o wypłatę odszkodowania z polisy Autocasco, w skrócie AC.

Ubezpieczenie AC

Polisa Autocasco pozwala na uzyskanie ochrony w sytuacji, gdy sami jesteśmy winni uszkodzeń pojazdu lub jeśli sprawca zdarzenia nie jest znany. Oddzielne usługi mogą dotyczyć kradzieży lub włamania do samochodu. Ubezpieczenie AC jest dobrowolne, dlatego towarzystwa ubezpieczeniowe mogą dowolnie kształtować ich zakres oraz sumy ubezpieczenia. Jeżeli chcemy uzyskać najlepsze warunki polisy, warto zastanowić się nad zakupem pakietu ubezpieczeń. Można je połączyć, na przykład, uzyskując pakiet OC+AC lub NNW. Aviva obniża wtedy wysokość składki lub podwyższa sumę ubezpieczenia, która ma bezpośredni wpływ na możliwe do uzyskania odszkodowanie.

Udogodnienia i usługi online

Korzystanie z ubezpieczeń komunikacyjnych w firmie Aviva daje też szereg innych korzyści. Można skorzystać z serwisu internetowego Moja Aviva, aby wygodnie poznać wszystkie warunki polisy, obliczyć składkę oraz wykupić wybrane ubezpieczenie. Do polisy AC firma dodaje usługę Assistance oraz możliwość bezpłatnego uczestnictwa w Akademii Bezpiecznej Jazdy. Jest to kurs obejmujący 5 godzin szkolenia, podczas którego kierowca ma szansę na sprawdzenie swoich umiejętności prowadzenia samochodu w trudnych warunkach. Oddzielną usługą jest też Bezpośrednia Likwidacja Szkód, która polega na tym, że Aviva będzie pośredniczyć w naszym imieniu w kontaktach z firmą ubezpieczeniową sprawcy zdarzenia drogowego. Pozwala to ograniczyć stres po wypadku i przyspieszyć wypłatę należnego odszkodowania. Samo ubezpieczenie OC nie zapewnia tego rodzaju udogodnień, dlatego warto zapoznać się ze szczegółową ofertą firmy Aviva.

Co obejmuje ubezpieczenie NNW w firmie Aviva

Wielu kierowców w Polsce decyduje się na wykupienie dodatkowych ubezpieczeń, poza obowiązkową polisą OC. Jedną z często wybieranych usług jest ubezpieczenie NNW, czyli następstw nieszczęśliwych wypadków. W wariancie komunikacyjnym zapewnia pomoc finansową w przypadku wystąpienia wypadku na drodze. Warto przyjrzeć się ofercie prezentowanej przez znaną firmę Aviva.

Skuteczna pomoc w razie wypadku

Ubezpieczenie NNW komunikacyjne gwarantuje wypłatę odszkodowania przeznaczonego dla kierowcy oraz innych osób podróżujących samochodem. Świadczenie przysługuje w sytuacji, gdy wystąpi nieszczęśliwy wypadek. Polisa w firmie Aviva chroni zarówno w podróży, jak i podczas wsiadania i wysiadania z auta. Ubezpieczenie nie jest drogie, bo podstawowy wariant można wykupić już za około 50 złotych rocznie. Maksymalna suma ubezpieczenia to 25 tysięcy złotych, a więc jest to pomoc niebagatelna.

Dwa warianty ubezpieczenia NNW

Aviva oferuje dwa podstawowe warianty ubezpieczenia NNW. Wykupić można polisę w wersji podstawowej lub rozszerzonej. Ta pierwsza dotyczy kierowcy i pasażerów w maksymalnej liczbie określonej w dowodzie rejestracyjnym auta. Wykupienie wariantu rozszerzonego powoduje, że na pomoc firmy można liczyć w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń, które nie są wynikiem podróży samochodem.

Aviva pomaga w formie finansowej, czyli wypłaca odszkodowanie, które można przeznaczyć na różne cele. Wśród nich wymieniane jest leczenie, zakup sprzętu medycznego oraz niezbędna rehabilitacja. Kolejna możliwość to pokrycie kosztów zabiegów należących do medycyny estetycznej. Jest to możliwe, jeśli na skutek wypadku osoba ubezpieczona doznała poważnych uszkodzeń ciała. Natomiast w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, Aviva wypłaca odszkodowanie pozwalające na pokrycie kosztów pogrzebu.

Ochrona kierowcy i pasażerów

Ubezpieczenie NNW w firmie Aviva jest rozbudowaną usługą chroniącą interesy kierowcy oraz jego pasażerów. Z tej formy pomocy powinny skorzystać szczególnie te osoby, które poruszają się własnym autem codziennie. Dojazd do pracy lub transport towarów wiąże się z ryzykiem nieszczęśliwego zdarzenia, nawet jeśli zachowujemy wszelkie środki bezpieczeństwa. Polisa NNW chroni nas przed skutkami kolizji lub wypadku, a w konsekwencji gwarantuje spokój kierowcy oraz członkom jego rodziny. W razie wątpliwości, czy ubezpieczenie NNW spełnia indywidualne potrzeby, warto skontaktować się z pracownikiem firmy Aviva lub zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Dopiero wtedy możemy mieć pewność, że wybierzemy najlepszy wariant ochrony do swoich potrzeb.

Jak zweryfikować historię auta przed zakupem

Kupno samochodu wiąże się często z niepewnością związaną z jego stanem technicznym. Można to jednak łatwo sprawdzić w jednej z wielu stacji kontroli pojazdów na terenie całego kraju. W niektórych przypadkach nie jesteśmy pewni też historii auta, w tym brania udziału w zdarzeniach na drodze. Niektórzy obawiają się, że pojazd może pochodzić z kradzieży. Na szczęście tego typu obawy można rozwiać przy wykorzystaniu numeru identyfikacyjnego VIN.

Czym jest numer VIN?

VIN to skrót od angielskich słów Vehicle Identification Number. W Polsce potocznie nazywa się go numerem nadwozia. Numer VIN jest stosowany od lat 80. i nadaje go producent podczas produkcji. Dzięki temu każdy samochód ma swój własny unikalny numer, w ramach którego kodowane są różne istotne informacje. W poszczególnych częściach świata stosuje się nieco inne symbole, ale numer VIN składa się zawsze z 17 znaków. Są to cyfry i litery, ale pomijane są znaki, które mogą być łatwo pomylone z cyframi, na przykład, litery O lub I.

Co można z niego odczytać?

Tabliczka znamionowa z numerem VIN zawiera informacje określające symbol producenta, są to 3 pierwsze znaki. Kolejne 5 lub 6 znaków opisuje dane techniczne pojazdu oraz jego właściwości. Warto wiedzieć, że sposób kodowania tej części jest uzależniony od producenta, natomiast kod fabryki jest nadawany przez urząd komunikacji zgodnie z normą ISO używaną w danym kraju. Ostatnia część numeru VIN oznacza rok produkcji, miejsce montażu oraz kolejny numer serii przypisanej do pojazdu. Numer VIN jest unikalnym symbolem konkretnego egzemplarza auta i dzięki temu nie można go pomylić z żadnym innym.

Raport historii samochodu

Informacji zakodowanych w numerze VIN nie musimy odczytywać ręcznie. W Internecie dostępne są specjalne serwisy pozwalające na uzyskanie szczegółowych informacji o samochodzie. Niektóre strony oferują usługi bezpłatne, inne pobierają opłaty rzędu kilkudziesięciu złotych. Wystarczy wpisać numer VIN, aby otrzymać raport obejmujący następujące dane:

– fabryczne dane techniczne (określone przez producenta auta),

– historię napraw i zgłoszonych szkód (wraz z datami oraz wyceną uszkodzeń),

– odczyty stanu licznika,

– weryfikację, czy pojazd nie został skradziony,

– informacje o zdarzeniach dotyczących auta (w kolejności chronologicznej),

– zdjęcia powypadkowe (jeśli pojazd uległ uszkodzeniom).

Numer VIN jest przydatny do weryfikacji wszystkich przydatnych informacji na temat auta. Za jego pomocą możemy łatwo potwierdzić wiarygodność sprzedawcy. Pozwala to również zorientować się, w jaki sposób poprzedni właściciele dbali o samochód. Dzięki temu możemy łatwiej zdecydować się na zakup lub przewidzieć potrzebne do wykonania usprawnienia.