Co warto wiedzieć o ubezpieczeniach komunikacyjnych

28 marca 2022

W Polsce zarejestrowanych jest wiele milionów samochodów. Większość gospodarstw domowych dysponuje przynajmniej jednym własnym środkiem transportu. Samochód może służyć zarówno do poruszania się po mieście, jak i do długich wyjazdów wakacyjnych. Oprócz regularnych przeglądów i napraw trzeba zapewnić odpowiednią formę ubezpieczenia auta. Polisy takie oferuje Aviva, czyli jedna z najbardziej popularnych firm ubezpieczeniowych w naszym kraju.

Ubezpieczenie OC

Podstawową formą ochrony jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jest to obowiązkowa polisa dla wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie OC chroni przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń na drodze. Odszkodowanie jest wypłacane z OC osoby uznanej za sprawcę wypadku lub kolizji. W zakres ochrony wchodzą zarówno uszkodzenia pojazdów, jak i uszkodzenia ciała osoby poszkodowanej. Trzeba jednak pamiętać, że polisa odpowiedzialności cywilnej nie chroni pojazdu osoby ubezpieczonej. Jeżeli kierowca jest sprawcą zdarzenia, może ubiegać się o wypłatę odszkodowania z polisy Autocasco, w skrócie AC.

Ubezpieczenie AC

Polisa Autocasco pozwala na uzyskanie ochrony w sytuacji, gdy sami jesteśmy winni uszkodzeń pojazdu lub jeśli sprawca zdarzenia nie jest znany. Oddzielne usługi mogą dotyczyć kradzieży lub włamania do samochodu. Ubezpieczenie AC jest dobrowolne, dlatego towarzystwa ubezpieczeniowe mogą dowolnie kształtować ich zakres oraz sumy ubezpieczenia. Jeżeli chcemy uzyskać najlepsze warunki polisy, warto zastanowić się nad zakupem pakietu ubezpieczeń. Można je połączyć, na przykład, uzyskując pakiet OC+AC lub NNW. Aviva obniża wtedy wysokość składki lub podwyższa sumę ubezpieczenia, która ma bezpośredni wpływ na możliwe do uzyskania odszkodowanie.

Udogodnienia i usługi online

Korzystanie z ubezpieczeń komunikacyjnych w firmie Aviva daje też szereg innych korzyści. Można skorzystać z serwisu internetowego Moja Aviva, aby wygodnie poznać wszystkie warunki polisy, obliczyć składkę oraz wykupić wybrane ubezpieczenie. Do polisy AC firma dodaje usługę Assistance oraz możliwość bezpłatnego uczestnictwa w Akademii Bezpiecznej Jazdy. Jest to kurs obejmujący 5 godzin szkolenia, podczas którego kierowca ma szansę na sprawdzenie swoich umiejętności prowadzenia samochodu w trudnych warunkach. Oddzielną usługą jest też Bezpośrednia Likwidacja Szkód, która polega na tym, że Aviva będzie pośredniczyć w naszym imieniu w kontaktach z firmą ubezpieczeniową sprawcy zdarzenia drogowego. Pozwala to ograniczyć stres po wypadku i przyspieszyć wypłatę należnego odszkodowania. Samo ubezpieczenie OC nie zapewnia tego rodzaju udogodnień, dlatego warto zapoznać się ze szczegółową ofertą firmy Aviva.

#aviva