Regulamin promocji „Karta rabatowa 5-10-15”


1. Organizatorem promocji „Karta rabatowa 5-10-15” jest Labijak Auto Lama. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Obornicka 4, 62-002 Suchy Las KRS 0000160010, REGON 639669636.

2. Promocja dotyczy napraw wykonywanych na zlecenie w serwisie Labijak Auto Lama Sp. z o.o.

3. Zakres promocji obejmuje wyłącznie przeglądy okresowe oraz naprawy samochodów.

4. Promocja nie obejmuje napraw blacharskich oraz powypadkowych w tym. wykonywanych w wyniku likwidacji szkód komunikacyjnych.

5. Uczestnik promocji, który spełnia warunki regulaminu promocji otrzymuje rabat na wykonane przez Labijak Auto Lama Sp. z o.o. usługi w wysokości:

5.1. 5% wartości netto całości pierwszego zlecenia dla określonego numeru VIN samochodu, zamkniętego po zarejestrowaniu karty w systemie organizatora promocji.

5.2. 10% wartości netto całości drugiego kolejnego zlecenia dla określonego numeru VIN samochodu, zamkniętego po zarejestrowaniu karty w systemie organizatora promocji.

5.3. 15% wartości netto całości trzeciego kolejnego zlecenia dla określonego numeru VIN samochodu, zamkniętego po zarejestrowaniu karty w systemie organizatora promocji.

6. Warunkiem skorzystania z promocji jest zarejestrowanie karty rabatowej poprzez naniesienie numeru VIN samochodu objętego promocją, przez uprawnionego pracownika Labijak Auto Lama Sp. z o.o. w siedzibie organizatora promocji oraz przedstawienie karty każdorazowo przed zleceniem naprawy samochodu.

7. Uczestnik promocji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182) oraz komunikowanie się z uczestnikiem drogą mailową lub pocztą tradycyjną w celach związanych z promocją.

8. Administratorem danych osobowych pozyskanych i przetwarzanych w związku z udziałem uczestników w promocji jest
Labijak Auto Lama Sp. z o.o. Złotnik, ul. Obornicka 4,62-002 Suchy.

9. Udział w promocji jest dobrowolny.

10. Organizator promocji nie wydaje dodatkowej karty promocyjnej do samochodu objętego wcześniej niniejszą promocją.

11. Czas promocji jest nieograniczony.

12. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik Promocji może składać pisemnie na adres:
Labijak Auto Lama Sp. z o.o. Złotnik, ul. Obornicka 4,62-002 Suchy.

13. Reklamacje należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia Uczestnika Promocji.

14. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty ich wpływu do organizatora promocji. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przedłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji pod warunkiem poinformowania składającego reklamację o prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym i o przewidywanym terminie ostatecznej odpowiedzi.


Labijak Auto Lama Sp. z o.o. Dealer i ASO Citroën, wasztat niezależny Suzuki

NIP: 777-24-19-731 REGON: 639669636

Konto bankowe: 37 1090 1362 0000 0001 2973 1487
w banku BZ WBK SA

telefon: 61 650 73 00
wew. 1 - samochody nowe Citroen
wew. 2 - samochody używane
wew. 3 - serwis
wew. 4 - części i akcesoria
wew. 5 - finansowanie i ubezpieczenia
wew. 6 - logistyka
wew. 7 - księgowość
wew. 8 - obsługa klienta flotowego
wew. 9 - serwisowa obsługa klienta flotowego


Zapraszamy w godzinach:

Salon:  pon. - pt. 8:00 - 18:00  sob. 9:00 - 15:00
Komis:  pon. - pt. 9:00 - 18:00  sob. 9:00 - 14:00   niedz. 10:00 - 16:00
Serwis i Części:  pon. - pt. 8:00 - 18:00  sob. 9:00 - 14:00


© 2015 LABIJAK AUTO LAMA :: Nota prawna